Shaolinské kultúrne centrum Slovensko je projekt zastrešený občianskym združením Cesty k rovnováhe. S podporou mesta Brezna sme nadviazali spoluprácu so Shaolinským kláštorom v Číne, ktorý je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Počas svojej 1500-ročnej histórie sa v kláštore Shaolin vyvinula jedinečná kultúra bojových umení Kungfu, medicíny a Zenovej praxe.

Naším cieľom je sprostredkovať túto kultúru obyvateľom Slovenska a jej prostrednictvom vychovávať najmä deti a mládež ale aj širšiu verejnosť k hodnotám mravného zušľachťovania, budovania silného a zdravého tela, sebadisciplíne, pozornosti, úcte a vlastenectvu.

Opát kláštora Shaolin Shi Yongxin po niekoľkoročných rokovaniach súhlasil so založením Shaolinského kultúrneho centra v meste Brezno na Slovensku. Je to jediné centrum svojho druhu v celom Česku a na Slovensku. Do Brezna bol vyslaný shaolinský mních Shi Yanhe, ktorého vybral opát Shi Yongxin, aby s nami na Slovensku spoločne budoval Shaolinské kultúrne centrum.

Návrat hore